Privacyverklaring Rechtswinkel Woerden e.o.

De Rechtswinkel Woerden e.o. is een onafhankelijk stichting die zich bezig houdt met het verlenen van eerstelijns rechtshulp aan de inwoners van Woerden en omgeving door het geven van adviezen en/of door te verwijzen naar officiële instanties en professionele rechtshulpverleners.

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Rechtswinkel heeft haar privacyverklaring hierop aangepast.

 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Rechtswinkel Woerden e.o. gebruikt persoonsgegevens voor een verantwoorde uitoefening van haar doelstelling. Als u als rechtzoekende bij de Rechtswinkel eerstelijns rechtshulp wenst, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kan de Rechtswinkel u niet goed adviseren en/of doorverwijzen.

Ben je 16 jaar of jonger dan vragen wij toestemming aan je ouders/wettelijk vertegenwoordigers voordat wij je persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om de eerstelijns rechtshulp die wij verlenen te verbeteren en voor communicatiedoeleinden naar u als rechtzoekende en voor onze statistieken. Rechtswinkel Woerden e.o. verwerkt uw persoonsgegevens met een grote mate van zorgvuldigheid.

De dossiers met persoonsgegevens bewaren wij in een afgesloten ruimte.

 

Wat zijn de persoonsgegevens die Rechtswinkel Woerden e.o verwerkt?

De AVG verstaat onder persoonsgegevens alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijk (levend) persoon. De persoonsgegevens die Rechtswinkel Woerden e.o. verwerkt zijn contactgegevens zoals uw naam, woonplaats en telefoonnummer. Rechtswinkel Woerden e.o. verwerkt ook gegevens over uw leeftijd en geslacht.

 

Verstrekken wij de gegevens ook aan andere partijen?

Rechtswinkel Woerden e.o. verstrekt gegevens in geanonimiseerde vorm aan subsidieverstrekkers. Het verstrekken van gegevens in geanonimiseerde vorm is goed gewaarborgd. Rechtswinkel Woerden e.o. verstrekt geen verdere gegevens aan andere partijen.

 

Hoe lang bewaart Rechtswinkel Woerden e.o. uw gegevens?

De gegevens die wij nodig hebben voor onze statistieken en voor communicatiedoeleinden bewaren wij 1 jaar. Deze gegevens worden vernietigd na de Algemene jaarvergadering van de Rechtswinkel Woerden e.o.

 

Uw rechten

Als rechtszoekende bij de Rechtswinkel Woerden e.o. heeft u volgens de AVG recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of (deels) te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens en de verwerking ervan te beperken.

 

Wilt u hiervan gebruik maken?

Stuurt u dan een verzoek naar info@rechtswinkelwoerden.nl. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen de wettelijk termijn van vier weken na ontvangst van het verzoek.

 

Vindt u dat Rechtswinkel Woerden e.o. de privacywetgeving niet goed naleeft?

Dan vragen wij u contact met ons op te nemen om uw verbetersuggesties met ons te bespreken. Dit kan via: info@rechtswinkelwoerden.nl. Als u er samen met ons niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.